Servisný protokol

Pred samotným odoslaním konzoly na servis, Vás poprosíme o vyplnenie servisného protokolu-formulára. Prosíme o pozorné vyplnenie všetkých požadovaných kolóniek označených hviezdičkou. Servisný protokol vytlačte a priložte k servisované konzole. Servisný protokol sprevádza spolu s Vašou konzolu celým servisným procesom. Servisný protokol podstatne urýchľuje proces opravy, nie je nutné neustále identifikovanie konzol jednotlivých zákazníkov. Do servisného protokolu vyplnte aj maximálnu akceptovateľnú cenu opravy-môže sa stať, že kalkulácia vykonaná pri príjme opravy sa môže nepatrne líšiť od skutočnej ceny opravy. Pokiaľ bude hroziť prekročenie nastaveného limitu budeme Vás bezodkladne telefonicky kontaktovať.

V prípade, že potrebujete poradiť neváhajte a kontaktujte našu servisnú linku

 

 

Kontrolný kód

i