OBCHODNÉ PODMIENKY KONZOLY PRÍSLUŠENSTVO

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode Konzoly-príslušenstvo

Tovar, ktorý nie je skladom , expedujeme obvykle do 17 - tich pracovných dní od prevzatia objednávky , dlhšie dodacie lehoty sú dané tým , že väčšina tovar pochádza zo zahraničia - USA, Japonsko, Nemecko, Francie a pred tým ako je doručený k nám na našu pobočku musí prejsť colným konaním . Tovar ktorá je skladom expedujeme v deň objednania. O odoslaní zásielky vždy informujeme zákazníka e - mailom, poprípade telefonicky.

Akým spôsobom zásielku zaplatím ?

 • Dobierkou cez Slovenskú Poštu ako obchodný balík. Poštovné 3,50 eur, pri objednávke nad 100 eur poštovné zadarmo ( limit 100 eur nie je platný pre herné konzoly a servis )
 • Bankovým prevodom. Poštovné 2 eur. Platobné pokyny Vám obratom odošleme pri potvrdení objednávky ( dostupnosť , termín dodania )

Zaslal/a ste objednávku a termín dodania Vám nevyhovuje ?

Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Storno objednávky je možné vykonať e-mailom na adrese info@konzoly-prislusenstvo.sk alebo telefonicky na čísle +420739616508 pokiaľ nie je objednávka zrušená do 24 hodín je braná ako záväzná a bude tak s ňou ďalej nakladať .

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim , ktorým je Petr Chvál, so sídlom Třída Dukelských hrdinů 82 , Hodonín 69501, IČ:74709283, DIČ CZ7902214320, zapísaný v ŽR , č.j. OŽU/2361/2009, ( ďalej len " predávajúci " ) a kupujúcim , ktorým predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.konzoly-prislusenstvo.sk

Nákupný poriadok

Po vybraní tovar, zvolenie počtu kusov, vyplnenie kontaktných údajov a ich odoslaním ste vykonali záväznú objednávku. Ak bola Vaša objednávka úspešne odoslaná a zapísaná do databázy, zašleme Vám o tom správu emailom, SMS alebo sa s Vami telefonicky spojíme. Na všetok tovar pochádzajúci z Českej republiky je poskytovaná záruka 24 mesiacov, na tovar z dovozu je poskytovaná záruka 12 mesiacov. U zľavneného tovaru alebo výpredaje sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bol tovar zľavnený.

Každá prijatá objednávka v našom obchode je braná ako záväzná. Storno objednávky je možné poslať e-mailom na adresu info@konzoly-prislusenstvo.sk, alebo telefonicky na čísle +420739616508 a to najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenia o úspešnom objednaní.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak kupujúci nereaguje na e-mail ( telefon ) viac ako päť dní, ak nedodá úplnú adresu a ak neuvedie správnu e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo.

Poštovné / Prepravné je paušálna á 3,50 eur za zásielku. Balné je ZDARMA. Pri objednávke nad 100 eur je ZADARMO poštovné aj balné. Tovar je zasielaný štandardne Slovenskou poštou ako balík prvou triedou dle volby zákazníka, alebo si ho tiež môžete osobne vyzdvihnúť. O odoslaní tovaru budete vyrozumení informačnom e-mailom, jeden deň pred odoslaním tovaru. Úložná doba balíku na pošte je 14 dní.

Ak zmarí kupujúci dodanie zásielky s tovarom tým, že zásielku s tovarom v úložnej dobe nevyzdvihne a dôjde tak ku vrátenia zásielky s tovarom predávajúcemu, je kupujúci predávajúcemu povinný uhradiť vzniknuté náklady spojené so zmareným dodanie tovaru - tj náklady na poštovné vo výške 4 eur za balík.

Termín expedície

Objednaný tovar ktorý je skladom je spravidla rozosielany do 48 hodín po objednaní. Pokiaľ tovar nie je momentálne na sklade a ich dodacia lehota bude trvať dlhšie ako 10 pracovných dní, budeme Vás o tom informovať. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, ak sa tovar už nevyrába, je dlhodobo nedostupný, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás o tom informovať emailom či telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Prepravné podmienky

Venujte pri preberaní tovaru veľkú pozornosť stavu balíku! Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí . Reklamácie mechanického poškodenia výrobku , ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky , je nutné uplatniť okamžite po odhalení , tj ihneď po prvom použití výrobku . Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku bude považovaná za závadu spôsobenú kupujúcim a reklamácia bude automaticky zamietnutá . Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a nasledovne sa týmito informáciami dôsledne riadiť . Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ( alebo ich častí) spôsobené používaním . Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať .

Likvidácia el.odpadu

V našich maloobchodných cenách sú už zahrnuté poplatky za zber a likvidáciu el.odpadu na základe novely zákona o odpadoch č.185/2001Sb . , Ktorá novo špecifikuje podmienky pre nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení

REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zakúpený tovar, ktorý pochádza z českej republiky poskytujeme záruku 24 mesiacov ( tovar z dovozu 12 mesiacov ) odo dňa uvedenom na daňovom doklade. Bazarové položky dle specifikacie 3/6 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté chybným spracovaním alebo materiálom

 • Zariadenie musí byť vždy používané v súlade s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu a v súlade s technickými a bezpečnostnými podmienkami
 • Pri tovare charakteru software (podľa výkladu zákona o autorských právach ) sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov ( fólií ) sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovar už nie je možné vrátiť predávajúcemu
 • U oprávnených reklamácií uplatnených v záručnej dobe sa zaväzujeme bezplatne odstrániť závady na produktoch.
 • Odstránenie poruchy je podľa typu produktu realizované opravou, výmenou či výmenou chybného dielu
 • K reklamácii je nutné vždy priložiť daňový doklad ( alebo jeho kópiu ) a presný popis závady reklamovaného tovaru

Záruka sa nevzťahuje na :

 • Škodu spôsobenú ohňom, nehodou, odcudzením, zničením, opotrebením, zanedbaním starostlivosti, nesprávnym použitím, úpravou alebo zmenou technických parametrov, demontážou alebo opravou nami neoprávnenou osobou
 • Batérie, žiarovky, obal, tašky alebo iné časti opotrebené bežným užívaním
 • Nesprávnou, neodbornou montážou neoprávnenou osobou a to najmä u full krytov, LCD modulov, laserov ps2/ps2/xbox360, mechanik x360 a všetkých náhradných dielov

Prevzatím a zaplatením tovaru zákazník súhlasí s uvedenými podmienkami !
V spornom prípade si vyhradzujeme právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o výsledku reklamačného konania .

Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru ako bolo objednané alebo je Vami objednaný tovar chybne uvedené na daňovom doklade, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu a to vždy najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky a to telefonicky, písomne alebo na e-mail

Pri oprávnenej reklamácii je postup nasledujúci :

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní. Ak vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú. U použitej môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za bezchybnú, ktorá svojím vekom a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej. U zlacneného tovaru, výpredaje sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bol tovar zľavnený

V nasledujúcich prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na náhradu vo výške 3,50 eur vzniknutých servisných, prepravných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním

A to :

 • Tovar je k reklamácii zaslaný bez patričných dokladov
 • Pri testovaní sa neprejavila uvedená závada a výrobok je uznaný v danej veci funkčnom
 • Uplynula už záruka na tovar
 • Závada bola spôsobená ohňom, nehodou, odcudzením, zničením, opotrebením, zanedbaním starostlivosti, nesprávnym použitím, úpravou alebo zmenou technických parametrov,demontážou alebo opravou nami neoprávnenou osobou

Záručná doba začína plynúť dátumom uvedenom na daňovom doklade . Ak dôjde k výmene tovaru , začne záručná doba znovu bežať odo dňa nového dátumu na daňovom doklade .

SPÔSOB DORUČENIA REKLAMÁCIE K NÁM

Najskôr je potrebné nás kontaktovať emailom alebo telefonicky .

Tovar zasielajte doporučene ( NIE na dobierku ) a poistený, nakoľko neručíme za prípadnú stratu či poškodenie na ceste k námTovar zaslaný na dobierku nebude prijatýDopravné či balné reklamovaného tovaru nie je predmetom záruky predávajúceho a preto si ho kupujúci hradí sám

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu :

 • Konzoly-príslušenstvo.sk
 • Petr Chvál
 • P.O.BOX 2/18
 • 90851 Holíč
 • Slovenská Republika

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, ať je dodáváno jakýmkoliv přepravcem, jedná se o porušení kupní smlouvy Kupujícím. O porušení kupní smlouvy se jedná také, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, kterou neprovedl.
V případě, že se kupující dopustí výše sjednaného porušení kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 8 EUR. Vytvořením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující SOUHLASÍ s těmito obchodními podmínkami, tedy akceptuje i výše sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5-ti dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení, kterou zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v Kupní smlouvě.

Vysvětlení
Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118: "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme." Nepřevzetím zásilky jste výše zmíněný zákon porušil/a. Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a. Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky. Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě. Dle zákona má e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Záručné podmienky v tomto záručnom poriadku sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Ostatné podmienky sa riadia podľa Občianskeho zákonníka, a zákona č 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 30.8.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. V prípade otázok volajte +420739616508.

Vypracované spoločnosťou Konzoly-príslušenstvo.sk Petr Chvál